Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Overlast in Parkbuurt is niet te voorkomen

We kunnen het niet mooier maken dan het is, de komende maanden zult u overlast ervaren van de werkzaamheden in de Parkbuurt. Overal ligt rommel, zand en modder, het stuift en loopt bij u naar binnen. Wat doen we er aan om de overlast te beperken? De gemeente heeft hier duidelijke afspraken over gemaakt.

Overlast werkzaamheden Pijnacker Noord

’s Ochtends vroeg begint het al met het lawaai van bulldozers, hijskranen en ander zwaar bouwmaterieel. Uw woning zal zo’n twee tot vier maanden minder goed bereikbaar zijn en ook zal er bij tijd en wijle minder openbare verlichting zijn in uw straat. Wat doen we er aan om die overlast te beperken?

Maatregelen

Er worden loopschotten en rijplaten gelegd zodat u uw woning goed kunt bereiken. Ook worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Bij het werk aan de hoofdroute wordt het verkeer omgeleid. Veiligheid en een goede bereikbaarheid heeft al onze aandacht, zeker bij de Lidl en het rouwcentrum. Afgesproken is met de aannemer dat dagelijks de rommel wordt opgeruimd. Hiervoor zijn vaste opslagterreinen ingericht. Ook is afgesproken dat er niet te hard wordt gereden met het zware materieel. In de winter zorgen we zo nodig voor noodverlichting en in de zomer zorgen we ervoor dat de speelplekken voor de kinderen zoveel mogelijk beschikbaar zijn, nieuw of oud. Zeker tijdens de vakanties.

Opzichter

Natuurlijk wordt er wel eens wat vergeten of over het hoofd gezien. U kunt Marcel Schulze,
de gemeenteopzichter, hier direct op aanspreken. Gaat wel zo snel.
Telefoonnummer 06-10541424.