Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Overlast bouwverkeer Vrouwtjeslant

Tijdens de eerste maanden van de herinrichtingswerkzaamheden in Vrouwtjeslant veroorzaakte het bouwverkeer overlast. Bewoners klaagden over onveilig rijgedrag in deze wijk, vooral in de omgeving van de school waar veel schoolkinderen lopen en fietsen. De gemeente heeft hier inmiddels actie op ondernomen.

Afspraken met aannemer

De aannemer is het onveilige rijgedrag van zijn chauffeurs geattendeerd en er zijn gesprekken geweest tussen de gemeente, aannemer en de school. De gemaakte afspraken moeten gevaarlijke situaties voorkomen.

Contact

Mocht u desondanks opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider René Nijrolder via tel. 015-362 65 17 of 06-518 53 644 of e-mail r.nijrolder@pijnacker-nootdorp.nl.