Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oude Leedeweg 21 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft bij besluit van 5 juli 2016 het wijzigingsplan “Oude Leedeweg 21, Pijnacker” gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van het voorliggende wijzigingsplan betreft het perceel Oude Leedweeg 21 en ligt aan de zuidzijde van de Oude Leedeweg. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de naastgelegen percelen. Het wijzigingsplan heeft tot doel voor de bestaande burgerwoning (nr. 21a) de woonbestemming uit te breiden, de aanwezige bedrijfswoning (nr. 21) tot burgerwoning te bestemmen en twee extra woningen binnen het plangebied mogelijk te maken.

Voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden is aangesloten bij de mogelijkheden van het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2”. De doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan hebben o.a. betrekking op de inrichtingstekening als onderdeel van de Toelichting.

Inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het wijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Wie eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het ontwerpwijzigingsplan kon in beroep gaan.