Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oranjepark (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Oranjepark heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het bestemmingsplan Oranjepark betreft een herziening van een deel van het bestemmingsplan Dorp. Het plangebied omvat het gebied dat globaal begrensd wordt door de Nijverheidsweg en de Industrieweg in het zuiden, de Industrieweg in het oosten, het Koninginnehof aan de noordzijde en de Emmastraat in het westen.