Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Opknappen Klaproostunnel: bijzondere inbreng bewoners

Een fiets- en voetgangerstunnel is meer dan een verbinding tussen twee wijken. Een tunnel verbindt mensen. Ook het opknappen van de tunnel blijkt mensen te verbinden. Op 19 januari kwamen zo’n elf bewoners uit Koningshof en Klapwijk en de gemeente bijeen om te praten over het opknappen van de Klaproostunnel.

Het werd een bijzondere avond, waarop bewoners ideeën, technische kennis en creativiteit inbrachten om van de tunnel een plaatje te maken.

Wijkmanager Kees Konings vertelt:

“De Klaproostunnel is al 25 jaar dé verbinding voor voetgangers en fietsers tussen beide wijken. Tijd voor een opknapbeurt. Om de bewoners hierbij te betrekken hebben we via beide wijkverenigingen een oproep verspreid. We ontvingen ideeën om de tunnel op te knappen en aanmeldingen van bewoners die willen meedenken. De eerste vergadering met deze groep was zeer waardevol, want zij blijken veel kennis van zaken te hebben, zowel technisch als wat betreft de aankleding.”

Licht, veilig en aansprekend

Projectleider Karin Beek:

“Uiteraard moeten we rekening houden met een aantal randvoorwaarden. De tunnel die ook dienst doet als waterkering moet onder andere veilig, schoon en licht zijn. We moeten ook rekening houden met een beperkt budget. Daarmee gingen we aan de slag. Een aantal bewoners kon ons goed adviseren over de te gebruiken materialen voor de wanden. Al snel was de conclusie dat tegels niet geschikt zijn omdat de muren te vochtig zijn.  Andere bewoners deden suggesties voor de aankleding en stelden voor de gebruikers van de tunnel in beeld te brengen. Denk aan silhouetten van sporters, wandelaars, fietsers en kinderen op vier wanddelen onder de spoorbrug. Dankzij deze waardevolle inbreng konden we aan het eind van de vergadering de grote lijnen vaststellen voor de opknapbeurt."

Vervolg

“Nu worden de ideeën verder uitgewerkt. “Wij zorgen eerst voor goede tekeningen van de tunnel. Een drietal leden van de projectgroep heeft aangeboden om aan de hand van de tekeningen schetsen te maken voor de aankleding van de tunnel. De leden die de technische kennis inbrachten, hebben aangeboden verder navraag te doen over geschikte materialen voor de ondergrond. We verwachten in maart keuzes te kunnen maken en tegen de zomer klaar te zijn met de opknapbeurt.”    

Kees Konings tot slot:

“Een project is pas geslaagd als dat in goed overleg met bewoners tot stand komt. Het opknappen van de Klaproostunnel is hiervan een prachtig voorbeeld. We zijn dan ook heel content met dit mooie resultaat.”
Peter Rademaker, projectleider Karin Beek en wijkmanager Kees Konings bij de Klaproostunnel Peter Rademaker, projectleider Karin Beek en wijkmanager Kees Konings bij de Klaproostunnel