Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ophogen wijk en tuin Koningshof

Met de herinrichting wordt de wijk opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau. Net zoals in eerdere fasen gaat het in fase zes om een ophoging van 20 tot 45 centimeter.

Het is heel wisselend welke plaatsen opgehoogd moeten worden. Er zijn plekken waar ophoging niet nodig is, maar ook plekken die 45 cm opgehoogd worden.

Als de straat wordt opgehoogd, kunnen de (voor)tuinen die grenzen aan de straat natuurlijk niet achterblijven. In het geval dat u uw tuin ook moet ophogen, stelt de gemeente hiervoor zand en grond beschikbaar. De ophoging moet u wel zelf (laten) uitvoeren.

Achterpaden zelf ophogen

Ook voor achterpaden, zoals een brandgang zijn bewoners van een koopwoning zelf verantwoordelijk. Wilt u dit pad ophogen, of opnieuw bestraten, dan moet u hier samen met uw buren zelf voor zorgen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. De gemeente stelt voor het ophogen van deze paden geen zand beschikbaar.