Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ophogen wijk en tuin in Koningshof

Bij de herinrichting wordt de wijk opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau. In eerdere fasen ging het om een ophoging van 20 tot 45 centimeter. We onderzoeken bij de start van elke nieuwe projectfase - en straks ook bij fase 6 - of en hoeveel dit deel opgehoogd moet worden.

Ophogen van straten in het Koningshof

Als de straat wordt opgehoogd, kunnen de (voor)tuinen die grenzen aan de straat natuurlijk niet achterblijven. In het geval dat u uw tuin ook moet ophogen, stelt de gemeente hiervoor zand en grond beschikbaar. De ophoging moet u wel zelf (laten) uitvoeren.

We verzoeken de bewoners ook om overhangend, particulier groen dat de werkzaamheden kan hinderen vooraf te verwijderen.