Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Opening tijdelijk trapveldje Pijnacker Noord

De gemeente heeft in overleg met de Wijkvereniging Pijnacker Noord besloten de braakliggende grond van de voormalige Stanislaslocatie aan de Meidoornlaan tijdelijk in te richten als trapveldje voor de jeugd in de wijk.

Trapveld aan de Meidoornlaan Pijnacker

Op donderdag 6 juni wordt dit trapveldje officieel in gebruik genomen. De wijkvereniging organiseert met enkele andere organisaties een feestelijke opening.

Feestelijke opening

De activiteiten starten om 13.45 uur met een zumbasessie voor alle bezoekers. Om 14.00 uur opent wethouder Bert van Alphen het trapveldje, waarna kinderen van de groepen 5 en 6 van de St. Josephschool en Willem Alexanderschool samen gaan voetballen. De organisatie van de activiteiten is in handen van de Wijkvereniging Pijnacker Noord, Rondom Wonen, het jeugd- en jongerenwerk, de SWOP, de beide scholen in Pijnacker Noord en de gemeente.

Leefbaarheidsplan

De openingsactiviteit komt voort uit het Leefbaarheidsplan Pijnacker dat de gemeente samen met bewoners en organisaties heeft opgesteld vanuit het wijkgericht werken. In dit plan is opgenomen dat in Pijnacker Noord activiteiten worden georganiseerd om de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid in de wijk te versterken.