Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Openbare verlichting

Lichtmasten (lantaarnpalen) zijn een onmisbaar deel van het straatmeubilair. Zonder verlichting is het op straat donker, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en voelen mensen zich onveilig.

De openbare verlichting is geen wettelijke, maar wel een sociale verplichting.

Straatbeeld met openbare verlichting

Verschillende verlichting

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben we te maken met verlichting in woonwijken of de wijkontsluitingswegen, allen met verschillende eisen en wensen. Zo staan in de Dorpsstraat in Nootdorp bijvoorbeeld oude klassieke lichtmasten, terwijl in de Vinex-wijk Tolhek in Pijnacker verlichting is aangelegd op basis van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De Dorpsstraat heeft vooral sfeervolle verlichting, terwijl Tolhek heldere verlichting heeft, ook bij de achterpaden.

Er is een renovatieplan, op basis waarvan de gemeente geleidelijk overal de oude verlichting vervangt. De levensduur van de verlichting wordt geschat op 30 tot 40 jaar voor de stalen en aluminium masten en 15 tot 20 jaar voor de armaturen. De meeste lampen gaan twee tot vier jaar mee.

Onderhoud en storingen

De gemeente heeft het beheer en onderhoud van de verlichting uitbesteed. Hierdoor zijn storingen snel en adequaat te verhelpen. Schade en disfunctioneren kunt u rechtstreeks melden bij CityTec (088 - 89 59 100).