Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Openbare verlichting in Vrouwtjeslant

Een onderdeel van de herinrichting is de openbare verlichting, oftewel de lantaarnpalen. Om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk te verlichten is een zogenaamd verlichtingsplan opgesteld.

Dit kan betekenen dat de nieuwe lantaarnpaal op een iets andere plaats kan komen te staan dan u gewend bent. Op www.pijnacker-nootdorp.nl/vrouwtjeslant kunt in het ontwerp zien waar in uw straat de nieuwe lantaarnpalen komen te staan.

Verlicht uw achterpad

De lantaarnpalen zijn zo gesitueerd dat de openbare ruimte zo goed mogelijk verlicht wordt. De achterpaden en poortjes in uw wijk zijn geen openbare ruimte, daar is dan ook geen rekening mee gehouden in het verlichtingsplan. Wilt u deze locaties beter verlichten? Dan kunt u hier zelf voor zorgen, misschien samen met uw buren?

Vleermuizen

Het is bekend dat langs de Mimosadreef, de Populierenlaan en de Platanendreef vaak vleermuizen vliegen. Witte verlichting kan verstorend werken op deze beestjes. De gemeente heeft daarom voor deze locaties gekozen voor zogenaamde vleermuisvriendelijke LED-verlichting. Deze is amberkleurig en straalt niet naar boven. Voor u als bewoner is de kleur wellicht even wennen, maar de openbare ruimte blijft conform de verlichtingsnormen en het politiekeurmerk verlicht.