Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Op weg naar meer hergebruik van grondstoffen

Pijnacker-Nootdorp wil meer grondstoffen uit afval hergebruiken, omdat we in de gemeente nog te weinig afval scheiden. Daarom werken we nu samen met alle Avalex gemeenten aan een gezamenlijk afvalbeleid.

27 maart ondertekenden alle Avalexgemeenten hiervoor een overeenkomst. ‘Een mooie eerste stap in de goede richting’, aldus wethouder Bert van Alphen.

Wethouders van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

Op de foto de wethouders van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar.

In Pijnacker-Nootdorp scheiden we bijna 47% van ons afval, terwijl de ambitie van het rijk opgeschroefd is van 65% afvalscheiding in 2015 naar 75% afvalscheiding in 2020. Wethouder Bert van Alphen geeft aan dat Pijnacker-Nootdorp al langer zoekt naar alternatieven voor de inzameling van huisvuil die het percentage hergebruik van grondstoffen verhogen:

‘De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de mogelijke alternatieven hiervoor, maar wil dit verder onderzoek in Avalex verband. Samen met Avalex bekijken we welke inzamelingsmethode het meest geschikt is om de doelstelling in het gehele Avalex gebied te bereiken.’

Naar verwachting besluiten de Avalex-gemeenten de tweede helft van dit jaar over het nieuwe afvalbeleid en de transitie naar een nieuwe manier van afvalinzameling.