Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken.

De nieuwe weg doorkruist de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen en sluit via de Zijdeweg aan op de Katwijkerlaan. Het streven is de randweg eind 2018, begin 2019 op te leveren.

We zijn in 2014 gestart met de Oostelijke Randweg. Het werk voeren we in fases uit, omdat niet alle gronden tegelijk beschikbaar zijn. In de tweede helft van 2017 maken we Definitief Ontwerp van het plan. Dan kunnen we begin 2018 starten met de aanleg van de weg.