Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken.

De nieuwe weg doorkruist de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen en sluit via de Zijdeweg aan op de Katwijkerlaan. De weg wordt in twee fasen opgeleverd vanwege een lange onteigeningsprocedure: als eerste het deel tussen de Boezem en de Monnikenweg. Daarna het deel tussen de Hoogseweg en de N470.

In de tweede helft van 2018 worden de kabels en leidingen verlegd en de kruispunten voorbelast. Het 2e kwartaal van 2019 start de uitvoering van het weggedeelte tussen de Boezem en de Monnikenweg. Het eerste deel van de weg is het 3e kwartaal van 2019 gereed. Het einde van dit jaar weten we wanneer de hele weg aangelegd kan worden. Naar verwachting is dit begin 2020.

Ook wordt 2018 gebruikt om het definitief ontwerp uit te werken naar een bestek voor een gefaseerde aanleg. Om de wijk Ackerswoude voor bouwverkeer te ontsluiten en de Oostelijke randweg te kunnen bereiken vanaf de Zijdeweg is een tijdelijke bouwweg vanaf de Boezem naar de Lange Campen gemaakt. De definitieve bruggen vanaf de Boezem naar de Lange Campen, een fietsbrug en een brug voor gewoon verkeer, zijn het najaar van 2018 klaar.

Ecologische waterberging en groen

Naast de weg, aan de kant van de N470, leggen we een gebied aan met groen en water. Dit gebied is een ecologische waterberging die bij extreme regenval extra water kan bergen. Daarnaast worden rietlanden, dotterlandschappen en houtwallen aangelegd, waarmee we de ecologische diversiteit vergroten. In 2016 is gestart met de 1e fase vanaf de Duikersloot tot het opstijgstation, dit is eind 2017 opgeleverd. In augustus 2018 start de aanleg van het resterende deel van het grondwerk. In het najaar van 2019 wordt de beplanting aangebracht zodat de werkzaamheden begin 2019 gereed zijn.

Doortrekken Hoogseweg

Met het doortrekken van de Hoogseweg verbetert de verkeersontsluiting van het glastuinbouwgebied op de nieuwe Oostelijke randweg en wordt o.a. de Monnikenweg ontlast. De weg is een samenwerkingsproject met Lansingerland. De weg wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiƫle bijdrage van provincie Zuid-Holland, stichting Fes bedrijfsleven, de Rabobank, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. De planning is dat de Hoogseweg eind 2018 aangelegd is.