Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente de Oostelijke randweg aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude de weg gebruiken. De gemeente is al een tijdje bezig met de aanleg, maar nu komt voorzichtig het einde in zicht. Een stand van zaken van de werkzaamheden.

De nieuwe weg ligt ten oosten van Pijnacker en doorkruist de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen. Via de Zijdeweg sluit de weg aan op de Katwijkerlaan. De weg wordt in twee delen opgeleverd vanwege een lange onteigeningsprocedure. Als eerste het deel tussen de Boezem en de Monnikenweg. Daarna komt het weggedeelte tussen de Monnikenweg en de N470. Ook de Hoogseweg wordt verlengd en sluit aan op de Kleihoogt.

Waar wordt nu aan gewerkt?

Weggedeelte Monnikenweg naar de Boezem

In mei dit jaar is de uitvoering van het weggedeelte tussen de Boezem en de Monnikenweg gestart. Eind oktober 2019 gaat dit deel open voor verkeer.

Weggedeelte Monnikenweg naar N470

Deze zomer heeft de laatste grondverwerving plaatsgevonden en kon ook de voorbelasting aangebracht worden op het weggedeelte tussen de Monnikenweg en de N470. Naar verwachting kunnen we begin 2020 starten met de aanleg van de weg en in de zomer zal de weg klaar zijn.

Rotonde N470

De provincie is al gestart met de aanleg van de rotonde die de N470 en de Oostelijke randweg verbindt.

Ecologische waterberging en groen

Naast de weg, aan de kant van de N470, leggen we een gebied aan met groen en water. Dit gebied is een ecologische waterberging die bij extreme regenval extra water kan bergen. Daarnaast worden rietlanden, dotterlandschappen en houtwallen aangelegd, waarmee we de ecologische diversiteit vergroten. In de loop van dit jaar 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. Alleen de aanleg van het fietspad volgt later, tegelijkertijd met het laatste deel van de Oostelijke Randweg.

Verlengde Hoogseweg

Met het doortrekken van de Hoogseweg verbetert de verkeersontsluiting van het glastuinbouwgebied op de nieuwe Oostelijke randweg. De planning is dat de verlengde Hoogseweg oktober/november 2019 gereed is. Met de verlengde Hoogseweg wordt onder meer de Monnikenweg ontlast en is het voor vrachtverkeer van de tuinbouwbedrijven niet meer nodig om door Klapwijk te rijden.

Op de langere termijn is in de Hoogsweg een knip gepland, waardoor deze weg voor het autoverkeer vanuit Klapwijk niet meer bereikbaar is. Ook is het dan niet mogelijk om naar Klapwijk te rijden vanaf de Oostelijke Randweg. De komende jaren blijft de weg nog open voor bouwverkeer dat nodig is voor de herinrichting van Klapwijk. Voor vrachtverkeer is het dan al verboden om via Klapwijk te rijden. Na de herinrichting van Klapwijk bekijken we met belanghebbenden hoe de Hoogseweg eruit moet komen te zien.