Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Oostelijke randweg

Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken.

De nieuwe weg doorkruist de Hoogseweg, Monnikenweg en Lange Campen en sluit via de Zijdeweg aan op de Katwijkerlaan. De weg wordt in twee delen opgeleverd vanwege een lange onteigeningsprocedure: als eerste het deel tussen de Boezem en de Monnikenweg. Dit deel is in het najaar van 2019 gereed. Daarna komt het wegdeel tussen de Hoogseweg en de N470.Dit deel is medio 2020 klaar.

In de tweede helft van 2018 zijn de kabels en leidingen verlegd, is de fietsbrug aangelegd en is de voorbelasting verwijderd. Het 2e kwartaal van 2019 start de uitvoering van het weggedeelte tussen de Boezem en de Monnikenweg. De aanleg van dit deel in een aantal fasen opgedeeld:

  • Fase 1 : gedeelte tussen Lange Campen en Monnikenweg
  • Fase 2 : gedeelte Lange Campen (incl. kruispunt) en duiker voor rotonde Ambachtsweg
  • Fase 3 : Kruispunt Monnikenweg tot aan de Hoogseweg (fase 2)
  • Fase 4A : Kruising Lange Campen
  • Fase 4B : Kruising Zijdeweg – Ambachtsweg
  • Fase 5 : Asfaltering deklagen en afbouw project

Ecologische waterberging en groen

Naast de weg, aan de kant van de N470, leggen we een gebied aan met groen en water. Dit gebied is een ecologische waterberging die bij extreme regenval extra water kan bergen. Daarnaast worden rietlanden, dotterlandschappen en houtwallen aangelegd, waarmee we de ecologische diversiteit vergroten.

In 2016 is gestart met de 1e fase vanaf de Duikersloot tot het opstijgstation, dit is eind 2017 opgeleverd. In augustus 2018 is de aanleg van het resterende deel van het grondwerk gestart. In december 2018 is de beplanting aangebracht. In mei worden nog een tweetal duikers aangelegd, zodat de werkzaamheden medio 2019 worden afgerond. Enkel de aanleg van het recreatieve fietspad resteert nog. Deze wordt tegelijk met de aanleg van de weg meegenomen.

Doortrekken Hoogseweg

Met het doortrekken van de Hoogseweg verbetert de verkeersontsluiting van het glastuinbouwgebied op de nieuwe Oostelijke randweg en wordt o.a. de Monnikenweg ontlast. De weg is een samenwerkingsproject met Lansingerland. De weg wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiƫle bijdrage van provincie Zuid-Holland, stichting Fes bedrijfsleven, de Rabobank, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. De planning is dat de Hoogseweg medio 2019 aangelegd is.