Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening Pijnacker-Nootdorp 2018 (in procedure)

De afvalinzameling verandert de komende jaren in de hele gemeente wijk voor wijk. Dit vergt ook een verandering van de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit.

Vrijgave voor inspraak

De gemeenteraad heeft 26 oktober 2017 het ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp vrijgegeven voor inspraak op grond van de Inspraakverordening 2006. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2017 het ontwerpbesluit Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 vrij gegeven voor inspraak op grond van de Inspraakverordening 2006. Tevens is door het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de Toelichting op de Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp vastgesteld.

Reactiemogelijkheid

Het ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp en het ontwerpbesluit Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 zijn samen met de ontwerp Toelichting op de Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp hieronder digitaal beschikbaar. Tot 21 december 2017 kon u uw reactie op de stukken indienen.

Planning

Alle reacties op het ontwerpbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Pijnacker-Nootdorp en het ontwerpbesluit Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 worden gedurende de inspraak periode verzameld. Vervolgens adviseert het college aan de gemeenteraad over de beantwoording van de reacties en worden de definitieve besluiten voorbereid.

Nadat de gemeenteraad en het college reacties hebben beoordeeld en de besluiten hebben vastgesteld, krijgen degenen die een reactie hebben ingediend schriftelijk bericht over de behandeling van hun reactie.