Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Centrum Pijnacker (in procedure)

De komende jaren zou het centrum van Pijnacker kunnen veranderen. Op sommige plekken worden de huidige gebouwen misschien gesloopt en vervangen door iets anders. Om te kunnen beoordelen of bouwplannen passen bij het karakter van het centrum van Pijnacker, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. De stukken kunt u tevens hieronder downloaden.

Het beeldkwaliteitsplan wordt uiteindelijk vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota van de gemeente.