Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp verkeersbesluit 30 km/u Noordeindseweg en Bieslandseweg (in procedure)

De gemeente wil een verkeersbesluit nemen om de snelheidslimiet op de Noordeindseweg en Bieslandseweg in Delfgauw te verlagen naar 30 km/u. Het voorgenomen verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen 16 september 2019.

De Noordeindseweg en Bieslandseweg buiten de bebouwde kom, liggen nu in een 60 km/u zone. Het zijn intensief gebruikte fiets- en wandelroutes naar en in het recreatiegebied Delftse Hout en Bieslandse Bos. De wegen zijn zo smal dat fietsers en voetgangers het passeren van motorvoertuigen als gevaarlijk ervaren. Dagelijks rijden er meer fietsers dan motorvoertuigen.

De wegen hebben voor motorvoertuigen alleen een verblijfsfunctie voor de aanliggende woningen en bedrijven. De maximum snelheid van 60 km/u past hier niet bij. Daarom wil de gemeente de snelheid verlagen naar 30 km/u, net als op de aansluitende Noordeindseweg in de bebouwde kom en de Korftlaan in Delft. De gemiddelde snelheid van gemotoriseerd verkeer is al laag. Met beperkte maatregelen zoals drempels en betere markering van kruispunten past de gemeente de wegen verder aan voor de nieuwe limiet van 30 km/u. Hierover is overleg is geweest met de buurtvereniging Noordeindseweg en bewonersvereniging Delfgauw.

Inzage en zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon een zienswijze ingediend worden op het voorgenomen verkeersbesluit.

Vervolg

Na de inzagetermijn stelt het college van burgemeester en wethouders een definitief verkeersbesluit vast, inclusief beantwoording van de zienswijzen op het ontwerpbesluit.