Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp Natuurbeleidsplan Natuur op de kaart (in procedure)

In 2012 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het eerst een natuurbeleidsplan vastgesteld, de Ecologische kaart. Nu, vijf jaar later hebben dit plan geactualiseerd en “Natuur op de kaart” gedoopt.

In dit plan geven we aan welke inspanningen wij als gemeente willen verrichten om een rijke natuur binnen onze gemeentegrenzen te realiseren. Aangetoond is dat dit niet alleen goed is voor de biodiversiteit, maar het heeft ook zeer positieve effecten voor de gezondheid van mensen; ze voelen zich gelukkiger en zijn gezonder.

Inzage

Het plan heeft ter inzage gelegen. Het kan hieronder digitaal bekeken worden.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen.

Na de inzageperiode informeren we de gemeenteraad over de naar voren gebrachte zienswijzen en vragen we de raad het plan, met inachtneming van de zienswijzen, vast te stellen.