Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp Bomen- en Berkenbuurt

Als laatste is de Berken- en Bomenbuurt aan de beurt. Samen met de bewoners en de wijkvereniging gaan we dit jaar verder met het voorlopige en definitieve ontwerp van de buurt.

Woningen Berkenoord met bomen en vijver op voorgrond

De Berken- en Bomenbuurt in Pijnacker Noord bestaat uit het gebied binnen de Meidoornlaan, Groen van Prinstererlaan, Albert Schweitzerlaan, Nootdorpseweg en Oostlaan. Ook hier moet de riolering vervangen worden, wordt het gebied opgehoogd, kabels en leidingen verlegd en wordt het gebied opnieuw ingericht.

Bewonersreacties

Vorig jaar september is een informatieavond gehouden waarin het schetsontwerp voor de Berken-en Bomenbuurt is toegelicht. De gemeente en de wijkvereniging zijn blij met alle reacties die zo mogelijk verwerkt worden in het voorlopige ontwerp. De gemeente en wijkvereniging hopen u voor de zomervakantie uit te nodigen voor een presentatie van het ontwerp. Samen met u denken we nog dit jaar het ontwerp definitief af te kunnen ronden. Daarna wordt het bestek gemaakt en volgt de aanbestedingsprocedure. De uitvoering van het werk staat voor 2017 tot 2019 op de rol.