Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek naar leefbaarheid

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Daarom wordt weer het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek gehouden.

Fesst met kinderen, een clown en springkussen

Komende week ontvangen ruim vierduizend inwoners in een vragenformulier. Daarin wordt gevraagd rapportcijfers te geven over leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Het vragenformulier is kan binnen enkele minuten worden ingevuld, op papier en digitaal.

Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is en waar zich problemen kunnen voordoen, als niet tijdig wordt ingegrepen. Met dit gerichte onderzoek wil de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld brengen. Het onderzoek wordt nu voor de zesde keer gehouden. Door het onderzoek periodiek uit te voeren, kan de gemeente ontwikkelingen volgen en effecten meten van genomen maatregelen.

resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Waar mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkbeheer, tel. 14 015.