Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek naar flora en fauna fase 4 Vrouwtjeslant

In Vrouwtjeslant is voor de herstructurering onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Uit het onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten verwacht worden op beschermde dieren en planten. Enkele bewoners zijn het daar niet mee eens.

Huismus

De gemeente is verplicht om, voorafgaand aan ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte, te onderzoeken of er beschermde flora en fauna voorkomen. Voor de rioolvervanging en de herinrichting in Vrouwtjeslant heeft Regelink Ecologie & Landschap onderzoek gedaan.

Beslissing inzake huismus bij Rijksdienst

Een aantal bewoners van Vrouwtjeslant is het niet eens met de conclusies over de effecten van de werkzaamheden op de leefomgeving van de huismus. De beslissing hierover de legt de gemeente daarom neer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die hiervoor verantwoordelijk is. De Rijksdienst toetst de gevolgde procedure en het eerder uitgevoerde onderzoek naar beschermde flora en fauna.

Uiteindelijk bepaalt de Rijksdienst of zij een vrijstelling of een ontheffing geeft. Deze ontheffingsprocedure is inmiddels opgestart, maar dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de planning van de werkzaamheden.