Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek informatievoorziening

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Negen cliëntenorganisaties willen graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd.

Invullen vragenlijst

Doe daarom mee aan de digitale raadpleging. Het onderzoek 'Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?' loopt tot 4 oktober 2014. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bellen kan ook 030 - 2916 777. Meer informatie op: www.aandachtvooriedereen.nl.