Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek grondprijzen

Onder gezamenlijk opdrachtgeverschap van gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders is de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de grondprijzen en naar de wijze waarop de gemeente is omgegaan met een interne melding over de grondprijzen. De directe aanleiding voor dit onderzoek was een interview met een oud-medewerker van de gemeente in een lokale krant op 21 juni 2017.

Strekking van dit artikel was dat de gemeente structureel te lage grondprijzen zou hebben gehanteerd. Lees het rapport hieronder.

Behandeling door gemeenteraad en college

De gemeenteraad en het college van B&W bespreken het rapport op dinsdag 21 november a.s. in een beeldvormende raadssessie. Op woensdag 6 december a.s. vindt de oordeel- en besluitvorming plaats. De raadssessies zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Op Raad Live kunt u de vergaderingen ook via internet volgen.