Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek gescheiden huisvuilinzameling

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht om het hergebruik van huisvuil in 2015 op meer dan 65% te krijgen. Op 21 maart is de gemeenteraad akkoord gegaan met het onderzoek naar de gescheiden inzameling van huisvuil in de gemeente.

Kinderen gooien blikje in afvalbak

Start onderzoek gescheiden huisvuilinzameling

De komende weken start IPR-NORMAG met het inventariseren van de huidige huisvuilinzameling in Pijnacker-Nootdorp. Op basis van de lokale situatie wordt vervolgens per initiatief doorgerekend wat de te verwachten effecten zijn op de kosten (de afvalstoffenheffing), de service (naar inwoners) en het hergebruik van huisvuil. Het onderzoek duurt circa drie maanden.

Gemeenteraad maakt uiteindelijke keuze

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert het college de gemeenteraad over de manier waarop Pijnacker-Nootdorp een zo hoog mogelijk hergebruik van huisvuil kan realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeenteraad maakt de uiteindelijke keuze.