Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderzoek gescheiden afvalinzameling

De gemeente heeft afgelopen week een onderzoeksbureau uitgekozen dat alternatieven voor de inzameling van huisvuil in de gemeente gaat onderzoeken.

Kliko's op een rijtje in een straat aan de rand van de stoep

Dit onderzoek volgt na het stoppen van Afval Loont eind 2012.

Voordat het bureau daadwerkelijk start zal de gemeenteraad nog moeten instemmen met de opdrachtverlening en de wijze van onderzoek. In februari komt dit onderwerp in de raad aan de orde.

Het bureau IPR-Normag zal de alternatieven voor afvalinzameling nader onderzoeken, waaronder ook Afval Loont. Het bureau beoordeelt per alternatief de kosten, de toepasbaarheid in onze gemeente, duurzaamheid en service richting inwoners. Op basis van het onderzoeksrapport volgt in juni een richtinggevende discussie in de gemeenteraad over de best passende methode voor inzameling van huisvuil, waarmee we een afvalscheidingspercentage van 65% kunnen behalen.