Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondertekening overeenkomst rotonde Ruyven

De overeenkomst vormt de markering van de gemaakte afspraken ter bevordering van de doorstroming vanaf het bedrijvenpark Ruyven naar de N470 via de rotonde

Vrachtwagen op de rotonde bij Ruyven Delfgauw

Namens de provincie ondertekent gedeputeerde Ingrid de Bondt de overeenkomst en namens het bestuur van de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven u.a. ondertekenen Gregory Foster en Aad Reurings.

Verkeer van het bedrijvenpark Ruyven in Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp) kon tijdens de avondspits de N470 moeilijk bereiken met wachttijden van een half uur tot gevolg. Om die reden staat vanaf medio februari op werkdagen van 16:00 uur tot 19:00 uur tussen het Kruithuisplein en de rotonde Ruyven een verkeerslicht dat wordt bediend door een verkeersregelaar. Zo kan het verkeer vanaf Laan van Ruyven makkelijker de rotonde op rijden. In deze unieke pilot werkt de provincie Zuid-Holland samen met vertegenwoordigers van bedrijvenpark Ruyven. Het bedrijvenpark levert een financiële bijdrage aan de verkeersmaatregelen. De bedrijven gaan mobiliteitsmanagement toepassen om het verkeersaanbod tijdens de spits te verminderen.
Bij de ondertekening van de overeenkomst op 23 april worden de eerste resultaten van de pilot gedeeld en wordt vooruit gekeken naar het vervolg.

Beter Benutten

Dit project is onderdeel van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficiënt gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk. Een pakket aan maatregelen waar Rijk, de regio en het bedrijfsleven samen aan werken moet ervoor zorgen dat in 2014 de files met 20% zijn gedaald. Door het verbeteren van de wegen, het zorgen voor prima fietsvoorzieningen en het OV nog beter te maken, wordt het werknemers gemakkelijker gemaakt om op andere tijden te reizen, de fiets te nemen of het OV te gebruiken.

Beter bereikbaar

Dit levert niet alleen een beter bereikbare regio op, maar zo is er ook aandacht voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en vitaliteit van de medewerkers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Stadsgewest Haaglanden, de Haaglanden-gemeenten, de provincie Zuid-Holland, en VNO-NCW West investeren gezamenlijk 158 miljoen euro in Beter Benutten Haaglanden. Alle maatregelen worden in de periode 2012- 2014 uitgevoerd.