Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondertekening Massaal Digitaal

Pijnacker-Nootdorp werkt samen met doorbraakproject Massaal Digitaal.

Wethouder Van Alphen voor een computerscherm waarop een man te zien is waarmee hij direct praat. De wethouder houdt een papier omhoog. Naast hem staat een medewerker van de gemeente.


Donderdag 22 mei om 11.30 uur ondertekende wethouder Bert van Alphen samen met Daniel Ropers, Algemeen Directeur Bol.com het convenant voor deelname aan het doorbraakproject Massaal Digitaal. Geheel in stijl, namelijk via Skype, werd de afstand van 60 kilometer virtueel overbrugd.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ging daarmee een samenwerking aan met het landelijke Doorbraakproject Massaal Digitaal. Het doel is het gebruik van bestaande digitale diensten te vergroten om op die manier voordeel te behalen voor zowel burgers, bedrijven als de gemeente zelf.

Kampioen

Met behulp van digitale experts, zogenaamde ‘online champions’ van verschillende grote bedrijven zoals Bol.com wordt gekeken hoe de digitale diensten van de gemeente effectiever ingezet kunnen worden. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een korte periode van advies, klankbord of de mogelijkheid van een korte ‘stage’ bij de betreffende online kampioen. De komende weken starten nog meer lokale en rijksoverheden als casus om ook bij hun organisaties het gebruik van digitale diensten te vergroten.

Doorbraakprojecten

Massaal Digitaal is een van de Doorbraakprojecten met ICT uit het regeerakkoord en staat onder regie van aanjager Daniel Ropers. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De doorbraakprojecten versterken het ICT-beleid zoals is vastgelegd in Digitale agenda.nl