Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemerspeiling

De gemeente actualiseert haar economische visie. Dit kan niet zonder de inbreng van ondernemers. Hoe ervaart u het economisch beleid en de dienstverlening van de gemeente? Wat speelt er op de werkvloer, wat is er nodig om goed te kunnen ondernemen en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen? Vul voor 13 maart 2019 de vragenlijst Ondernemerspeiling in.

Vul de vragenlijst in voor woensdag 13 maart 2019.

Uitkomsten

De uitkomsten worden voor de zomer bekend gemaakt tijdens een economische conferentie. Wilt u daarbij zijn? Vermeld dan uw e-mailadres in de vragenlijst.