Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp

Onlangs hebt u als ondernemer de aanslag(en) van de Onroerende-Zaakbelasting weer ontvangen.

Huisjes van papiergeld

Op verzoek van ondernemers is de OZB op niet-woningen verhoogd. Deze extra OZB-inkomsten stelt de gemeente ter beschikking van de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp. Het ondernemersfonds verdeelt vervolgens het geld naar rato van inbreng over ondernemers in verschillende gebieden binnen de gemeente.

Vragen

De rol van de gemeente is dus beperkt. Hebt u als ondernemer vragen over het ondernemersfonds of wilt u weten hoe u hier gebruik van kunnen maken? Dan kunt u terecht bij het ondernemersfonds zelf. Kijk op hun website voor informatie: www.ofpn.nl.