Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemers: voorkom identiteitsfraude

Als ondernemer vraagt u misschien wel eens om kopieën van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen of verblijfsdocumenten. Bijvoorbeeld als iemand een huurcontract ondertekent of een telefoonabonnement afsluit of bij het aannemen van personeel.

Voorkom misbruik

De rijksoverheid waarschuwt voor mogelijk misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen. Het kan dus zijn dat personeelsleden of klanten niet zomaar een kopie willen verstrekken. Houd dus rekening met het advies dat de rijksoverheid aan burgers geeft:

  • Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af.
  • Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is.
  • Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Geeft u toch een kopie af ? Help dan misbruik te voorkomen.

Voorbeeld van een paspoort met daarop geschreven 'Kopie voor hotel Bergzicht 12 juli 2010'

Schrijf op de kopie:

  1. dat het een kopie is
  2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
  3. de datum waarop u de kopie afgeeft

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.