Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemer aan zet in Tuinderscafé

Graag herinneren wij u aan het Tuinderscafe ‘Het verleden heb je, de toekomst moet je maken’ op 5 november bij Bunnik Plants in Bleiswijk.

Tijdens dit tuinderscafé bent u als ondernemer aan zet. In kleine groepjes kunt u direct met mensen van LTO Noord Glaskracht, de gemeenten en adviesbureaus aan de slag om te bekijken welke stappen u voor uw eigen bedrijf kan ondernemen op het gebied van modernisering.

Aftrap

Jos van der Knaap, bestuurslid LTO Noord Glaskracht, trapt dit tuinderscafé af. Samen met een aantal tuinbouwondernemers zal hij u bijpraten over verschillende herstructureringsprojecten. Wat is de voortgang hiervan, welke problemen komt men tegen en hoe hoopt men deze op te lossen?

Projecten

Voor inspiratie kunt u alvast een kijkje nemen op de site www.modernetuinbouw.nl. Hier vindt u de instrumenten die nu beschikbaar zijn om de modernisering van het teeltareaal te ondersteunen. Ook ziet u hier de verschillende projecten die al opgestart zijn. U kunt zich aanmelden via www.LTOGlaskrachtNederland.nl.

Uitnodiging voor Tuinderscafé op 5 november 2014