Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Onderhoud openbare ruimte

Losliggende stoeptegels, een omgewaaide boom of zwervuil. Het zijn allemaal zaken die gevaarlijk kunnen zijn of die ergernis wekken. De gemeente wil dan ook graag weten wat er eventueel mis is met de openbare ruimte in uw woonomgeving, zodat onze medewerkers er snel iets aan kunnen doen.

Vragen en opmerkingen

  • U kunt opmerkingen over de openbare ruimte in Pijnacker-Nootdorp digitaal melden bij het Meldpunt Wijkbeheer. Bellen kan ook, tel. 14 015.
  • Het is niet toegestaan om zelf op of aan de openbare weg te werken zonder toestemming van de gemeente, een overzicht van lopende en toegestane werkzaamheden vindt u onder werk in uitvoering.
  • Klachten en/ of opmerkingen over de inzameling van het huishoudelijk afval dient u te melden bij Avalex.