Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Omgevingsdienst Haaglanden officieel van start

Vanaf 2 april is de Omgevingsdienst Haaglanden compleet en klaar om aan de slag te gaan.

Bezoekers tijdens de start van Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken namens de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling ODH. De ODH is begin dit jaar begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

Met de overdracht van personeel van de deelnemers naar de ODH wordt een proces van de totstandkoming van vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland afgerond. Zuid-Holland is daarmee de eerste provincie in ons land waar alle omgevingsdiensten operationeel zijn.

Samen het beste voor een duurzame leefomgeving

Door de kennis en ervaring van de gemeenten en de provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten- en regels. Eén instantie die vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft, schept duidelijkheid bij inwoners en ondernemers in de regio Haaglanden. Door het bundelen van capaciteit en kennis kan bovendien efficiënter worden gewerkt.

Wat betekent dat voor inwoners van de regio Haaglanden?

Voor inwoners verandert er niets. Voor het melden van milieuoverlast en het opvragen van informatie blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt. Alle informatie staat op de website van de gemeente. Onze bekendmakingen staan in het lokale huis-aan-huisblad waar ook de gemeentepagina in staat, ter inzageleggingen op de daarvoor gebruikelijke plek in de gemeente.
Voor milieuklachten over bedrijven kunnen inwoners van de Provincie Zuid-Holland 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de Milieutelefoon 0888-333 555 of via het klachtenformulier op www.odh.nl.

Wat betekent dat voor ondernemers in regio Haaglanden?

Voor ondernemers blijft de gemeente ook het eerste aanspreekpunt. Bij de afhandeling van milieumeldingen en klachten hebben ondernemers contact met de Omgevingsdienst Haaglanden. De omgevingsdienst controleert of uw bedrijf zich aan de regels houdt. Verder kunnen ondernemers bij de Omgevingsdienst Haaglanden terecht voor advies, het aanvragen van een milieuvergunning, het doen van een melding op basis van het Activiteitenbesluit, het melden van voorvallen en incidenten en bekendmakingen in de lokale huis-aan-huisbladen.

Contactgegevens ODH

Omgevingsdienst Haaglanden, Zuid-Hollandplein 1, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, Telefoon: 070 21 899 00, voor informatie: info@odh.nl, website: www.odh.nl.