Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nulmeting hoogspanningsverbinding

Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I &M) een 0-meting uitgevoerd van de nieuwe Randstad 380 kV hoogspanningslijn.

Hoogspanningsmasten met kabels in de natuur

Op 17 en 18 december zijn metingen uitgevoerd aan de Munnikenweg in gemeente Lansingerland, waar de nieuwe hoogspanningslijn de wijk Rokkeveen aan de zuidkant passeert.

De eerste keer wordt gemeten voordat de spanning op de hoogspanningslijn staat. De zogeheten nulmeting. Er loopt dan nog geen stroom door de draden en de draden veroorzaken dan nog geen magneetveld. De tweede keer wordt gemeten nadat de lijn in gebruik is genomen. Dan loopt er wel stroom door de draden en is er wel een magneetveld. De tweede meetdatum is na eind maart 2013.

Aanleiding

Tijdens informatiebijeenkomsten over de nieuwe hoogspanningslijnen was sprake van een terugkerende roep om metingen. Omwonenden en betrokken inwoners hebben bedenkingen bij de berekeningen van de breedte van de magneetveldzone en bij de aannames over de gehanteerde gegevens over de belasting van de lijn (ofwel de hoeveelheid stroom die door de draden gaat.)

De metingen

De metingen zijn uitgevoerd met Emdex Lite exposimeters die elke vier seconden een meting van de sterkte van het magneetveld uitvoeren en opslaan. De meters werden geplaatst op palen, onder en naast de draden.