Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012 en Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen (geldend)

De Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012 geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste ruimtelijke instrumenten en de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 14 augustus de Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012 hebben vastgesteld en dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 september 2012 de Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012 en de Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen heeft vastgesteld.

Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012

Deze nota vervangt grotendeels de Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid die op 7 juli 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid 2012 geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste ruimtelijke instrumenten en de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen. Daarna wordt een praktische vertaalslag gemaakt naar de manier waarop de gemeente Pijnacker-Nootdorp omgaat met instrumenten als bijvoorbeeld het bestemmingsplan, de zware ontheffing en verklaringen van geen bedenkingen. Een aantal van deze voorstellen is aan te merken als een beleidsregel. In totaal bevat de nota negen beleidsregels.

De Nota treedt met ingang van 18 oktober 2012 in werking.

U kunt de nota hieronder downloaden.

Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen

De Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen is een commissie van de gemeenteraad. Hierin worden zienswijzen over ruimtelijke plannen gehoord. De verordening regelt de taken, bevoegdheden en het functioneren van deze commissie.

De Verordening treedt met ingang van 18 oktober 2012 in werking.