Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nota Dierenwelzijn

Dierenwelzijn betekent dat dieren geen honger, dorst of pijn mogen lijden en beschermd worden tegen stress en ziektes en soorteigen gedrag kunnen vertonen. Het is onderdeel van een goed natuurbeleid.

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 de nota Dierenwelzijn vastgesteld.