Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nota Dakopbouwen, ontwerp (in procedure)

Het ontwerp van de ‘Nota Dakopbouwen’ heeft ter inzage gelegen.

Het ontwerp is een actualisatie van de bestaande ‘Nota Dakopbouwen. In 2014 is de ‘Nota Dakopbouwen’ geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat deze goed functioneert waardoor op een snelle manier medewerking kan worden verleend aan een dakopbouw. Inmiddels is in de praktijk gebleken dat behoefte is aan verduidelijking van een tweetal aspecten van de bestaande nota. Zo is er onduidelijkheid ontstaan over de tijden waarop de schaduwwerking wordt gemeten en de schaduwwerking op een perceel. Deze aspecten worden verduidelijkt in de nota.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een ieder zijn zienswijze indienen.

Documenten