Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

NL-Alert instellen op uw mobiele telefoon

NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid (politie, brandweer, gemeente, enz.) voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend. NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Hoe stel je je telefoon in voor NL-Alert?

Voor uitleg over NL-Alert en het instellen hiervan op uw mobiele telefoon gaat u naar www.nl-alert.nl. Voor elk model is een duidelijke instructie beschikbaar. Nog niet alle modellen kunnen NL-Alert ontvangen, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Twee maal per jaar test de overheid NL-Alert met een controlebericht. De testmomenten worden bekend gemaakt via de landelijke media en de website van de gemeente. Wanneer je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

Is NL-Alert hetzelfde als Burgernet?

Burgernet lijkt op NL-Alert, met dit verschil dat je je voor gebruik van burgernet moet aanmelden. Kijk op www.burgernet.nl. Burgernet is een samenwerking van politie en burgers en wordt ingezet bij opsporing van strafbare feiten en vermissingen, niet bij rampen. Burgernet gebruikt SMS, e-mail en spraakberichten.