Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwsbrief wijkgericht werken Delfgauw

Afgelopen week is de Nieuwsbrief wijkgericht werken Delfgauw huis-aan-huis in Delfgauw bezorgd.

Laan der Zeven Linden in Delfgauw

Deze keer gaat de nieuwsbrief vooral over de projecten die onder het nieuwe Leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 zijn opgestart. Projecten waarin bewoners van Delfgauw zeer actief zijn. Bijvoorbeeld het verkeersproject aan de Noordeindseweg waar de bewoners zelf op een positieve en ludieke wijze aandacht vragen voor de snelheid in de 30 km zone. En wat te denken van het team van Delfgauwse Afval Pakkers (DAPper) dat maandelijks in wisselende samenstellingen het zwerfvuil in Delfgauw opruimt? In de komende periode wordt ook gewerkt aan een duurzamer Delfgauw. De Bewonersvereniging en de gemeente hebben een start gemaakt met een energiemarkt om bewoners te wijzen op de mogelijkheden om energie in hun en woning – en dus ook geld in hun portemonnee – te besparen.

Meedoen

Heeft u ideeën voor verbetering van de leefbaarheid in Delfgauw, wilt u meedenken of meehelpen aan de projecten of wilt u meer weten over de energiebesparende acties? Neemt u dan contact op met wijkmanager Peter van der Sman, 14 015.