Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwsbrief Hoogspannings- verbinding

De nieuwsbrief van TenneT met een terugblik op de aanleg van de hoogspanningsverbinding in de Zuidring is verspreid onder de direct omwonenden.

Hoogspanningsverbinding

De Zuidring loopt van het hoogspanningsstation Wateringen, via een bovengrondse verbinding langs de rijksweg A4 naar het opstijgpunt bij Tanthof in Delft. Hier gaat de 380 kV verbinding ondergronds verder door het gebied van Delfgauw en Pijnacker.

Nieuwsbrief

Met het einde van de realisatie van de Zuidring in zicht staat de nieuwsbrief van maart 2013 in het teken van terugkijken op de aanleg van de verbinding. De komende tijd worden de lijnen nog uitgebreid getest en vinden nog wat restwerkzaamheden plaats aan de bovenlijnen. Daarnaast worden verschillende werkwegen verwijderd en wordt de grond zoveel mogelijk in oude staat hersteld. De nieuwsbrief vindt u op www.randstad380kv.nl.

Oplevering

Nog voor de zomer wordt de 380 kV verbinding opgeleverd.