Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwkoopseweg 58, 2014 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Nieuwkoopseweg 58” heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het bestemmingsplangebied omvat een voormalige boerderij met dienstwoning aan de Nieuwkoopseweg 58. Het perceel is in het ontwerpbestemmingsplan zodanig bestemd, dat er een educatieboerderij en dagbesteding met dienstwoning mogelijk wordt gemaakt.