Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwkoopseweg 23, wijzigingsplan (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij bij besluit van 22 september 2015 het wijzigingsplan "Nieuwkoopseweg 23 te Pijnacker" gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Katwijk en Nieuwkoop 2005” en betreft de wijziging van de bestemming “Agrarische doeleinden” in de bestemming “Wonen en Weide”, waarbij de bestaande dienstwoning de bestemming wonen krijgt en dat door de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en erfverharding, 2 compensatiewoningen mogen worden gebouwd.

Ter inzage

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.