Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Buddenburg

Zo’n 180 mensen luisterden donderdagavond 3 januari naar de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Buddenberg in de raadzaal van het gemeentekantoor.

De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 vormde de kapstok aan de hand waarvan de burgemeester terugblikte op 2012 en vooruitkeek naar 2013.

Als antwoord op de vraag ‘wat voor gemeente willen we zijn’, benadrukte Buddenberg de unieke ‘landstedelijke’ identiteit van ons gebied. Ons groene buitengebied is een belangrijke onderscheidende kwaliteit. We werken aan goede basisvoorzieningen in ieder van de kernen, aan bereikbaarheid en bieden ruimte om te ondernemen. Inwoners waarderen onze gemeente hierom.

Terugblikkend op 2012 noemde de burgemeester als hoogtepunten onder andere de opening van Ackershof en de Tuindersweg, de vorderingen op Heron, de toekomstige vestiging van speciaal onderwijs in de MFA Keijzershof, de introductie van de nieuwe zorgverzekering voor minima en het buurtpreventieproject in Klapwijk om woninginbraken te voorkomen.

Hij refereerde ook aan de economisch moeilijke tijd waarin deze en vele andere resultaten tot stand zijn gekomen. “Dat er bezuinigd moet worden in deze tijden van crisis is natuurlijk onvermijdelijk..” Buddenberg riep de politieke partijen op tot een verkiezingscampagne in de vorm van een maatschappelijke dialoog over de invulling van die bezuinigingen.

Eén van de grootste uitdagingen komend jaar wordt de uitvoering van taken op het gebied van werk en inkomen welzijn en zorg en jeugdzorg die het nieuwe Kabinet wil overhevelen naar de gemeenten. “Deze uitdaging is dermate omvangrijk dat samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk is.” Daarmee benadrukte de burgemeester het groeiend belang van onze samenwerking met Zoetermeer en van de samenwerking in de Metropoolregio.

Complexe inhoudelijke opgaven in een economisch moeilijke tijd; er staat ons – gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners sámen – in 2013 voldoende te doen. Maar, zo eindigde Buddenberg zijn toespraak: “Wij zijn klaar voor 2013 en gaan er weer voor!”