Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe wethouders sociale zaken

Met de vorming van een nieuw college zijn ook nieuwe wethouders verantwoordelijk voor sociale zaken. Peter van Haagen en Bernard Minderhoud hebben de taken verdeeld.

Wethouder Peter van Haagen

Peter van Haagen is verantwoordelijk voor Economie en Participatie (met daarin onder meer Werkgelegenheid (algemeen), Economische Zaken en Participatiebeleid).

Portretfoto Wethouder Peter van Haagen

"Deze geweldige gemeente weet de voordelen van een grotere gemeente prima te combineren met de sfeer van een dorp. Wij hebben een goed voorzieningenniveau en een zeer rijk verenigingsleven dat de inwoners bindt. En dat allemaal ingeklemd tussen de grenzen van vier grote steden. De cultuur is er één van hard werken en aanpakken, die volop mogelijkheden biedt om aan de slag te gaan".

Wethouder Bernard Minderhoud

Bernard Minderhoud is verantwoordelijk voor Welzijn, sociale zaken en zorg (met daarin onder meer Sociale voorzieningen en Uitkeringen en levensonderhoud).

Portretfoto Bernard Minderhoud raadslid Gemeentebelangen

"De nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen op het sociale domein (welzijn, sociale zaken en zorg) zie ik als een belangrijke opgave voor de komende vier jaar. Ik wil me richten op een stevige organisatie van het sociale domein, een goede uitvoering van de nieuwe Wmo. Wat burgerparticipatie en dienstverlening betreft vind ik de dialoog tussen gemeente en inwoners belangrijk. Die hoort plaats te vinden op basis van gelijkwaardigheid, met de bereidheid om er met elkaar uit te komen". 

Contact

De wethouders zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoon 14 015.