Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe tarieven voor gemeenten Avalex

Het algemeen bestuur van Avalex heeft een nieuwe tariefstructuur vastgesteld voor het inzamelen en verwerken van afval, omdat de financiële situatie is verbeterd. “Door de nieuwe tariefstructuur blijft de bijdrage voor Pijnacker-Nootdorp aan Avalex voor 2017 vrijwel gelijk aan die van 2016” aldus wethouder Piet Melzer.

Op 15 december bespreekt de raad een voorstel voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2017. Daarin worden de gevolgen van de nieuwe tariefstructuur meegenomen. Voor 2018 en verder zal een eventuele tariefsverlaging met name afhankelijk zijn van de resultaten van het nieuwe inzamelen.

Lees hier het gezamenlijk persbericht namens Avalex en de deelnemende gemeenten.