Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe speelplaatsen bij verkeerstoren Nootdorp

Op het braakliggende terrein langs Vliehors, nabij de verkeerstoren in Nootdorp, komt een sportieve speelplaats voor jongeren vanaf 12 jaar.

voetbrug

De werkzaamheden starten in september en zijn voor het eind van dit jaar afgerond. Tijdens het werk is er geen of weinig verkeershinder. Aan de speelplaats zijn veel verzoeken uit de aangrenzende buurten voorafgegaan. De aanleg van deze en een soortgelijke speelplaats nabij de tennisbanen aan De Poort voldoet aan de speelbehoefte van veel jongeren in Nootdorp.

Bereikbaarheid

De speelplaats grenst aan water en enkele (nuts)gebouwen. Om de speelplaats goed bereikbaar te maken voor bewoners in de aangrenzende buurten, komt er aan de Vliehors een voetgangersbrug. Vanaf de brug loopt een voetgangersverbinding langs het speelterrein en de nutsgebouwen in de richting van het parkeerterrein bij de verkeerstoren.

Inrichting

De voorzieningen bestaan uit een omnistadium. Dat is een sportveld op kunstgras met daaromheen een afschermend hekwerk vanaf 1 meter tot maximaal 3 meter hoog. Het stadium heeft voorzieningen voor voetbal en basketbal, maar biedt door het speciale kunstgras ook mogelijkheden voor hockey. Naast het stadium komt een nieuw type klimtoestel (hoogte 3 meter), dat uitdagend is voor jongens én meisjes! Het terrein wordt onder meer voorzien van fietsbeugels en van zitgelegenheid in het stadium en langs het water.

Ecologie

Het terrein krijgt een groene inrichting met bomen, struiken en gras. Een deel van de waterkanten wordt natuurvriendelijker gemaakt door de bestaande steile oever en houten beschoeiing te verlagen en water- en oeverplanten aan te brengen. Knotwilgen langs de waterkant van Vliehors zorgen voor een groenscherm langs het speelterrein vanaf de rijweg.