Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe raad geïnstalleerd

Donderdag 27 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. De burgemeester hield een inspirerende toespraak over de verantwoordelijkheden van de raad en de rol van de gemeenteraadsleden in de samenleving waar zij midden in staan.

Het was een gezellige drukte met veel familie, felicitaties en huis-fotografen. De sfeer was goed, de eerste kwinkslagen werden al gemaakt; dat belooft wat voor de komende vier jaar!

Topdrukte

Voor de griffie was het deze avond topdrukte, maar de kroon op het werk van de afgelopen dagen. Alle raadsleden kregen hun eigen plekje met naambordje, er zijn laptops uitgedeeld en een handreiking (een soort overdrachtsdocument voor de nieuwe raad). "Een mooi pakket met huiswerk" grapte Rik "dat reiken we dus ook pas uit na de installatie!"

Aan het eind van de avond ging iedereen op de foto voor onder andere de website.
Er volgt nog een tweede fotoshoot als bekend is wie de wethouders worden, commissieleden en definitieve raad.