Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe inzamelen Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp gaan we, net als in de andere Avalex gemeenten, het afval op een andere manier inzamelen. Grondstoffen verzamelt u straks dicht bij de woning, restafval brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk. Zo kunnen we meer restafval scheiden en hergebruiken.

De afvalinzameling verandert de komende vijf jaar in de hele gemeente wijk voor wijk. In elke wijk kijken we hoe we het Nieuwe Inzamelen het best kunnen toepassen. Dit gebeurt in overleg met bewoners.

Emerald en Klapwijk van start

Het Nieuwe inzamelen is gestart in de wijken Emerald en Klapwijk. In Emerald gaat de afvalinzameling via de al bestaande ondergrondse containers in de wijk. In Klapwijk start het Nieuwe Inzamelen voor de zomervakantie. Verspreid door de wijk zijn er ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Bewoners hebben afvalcontainers aan huis voor groente-, fruit en tuinafval (GFT), verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken en papier.

Vervolg

Het Nieuwe inzamelen is gestart in de wijken Emerald en Klapwijk. De afvalinzameling in deze wijken wordt gemonitord. De tweede helft van 2018 start ook het overgangstraject naar het Nieuwe Inzamelen in andere wijken. Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hierover bericht.

Veel gestelde vragen

Hieronder staan alle veel gestelde vragen over het nieuwe inzamelen. Vindt u hier niet de informatie die u zoekt? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de gemeente via het telefoonnummer 14 015 of bij Avalex via het telefoonnummer 0900 0507.