Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwe aanpak afvalinzameling Pijnacker-Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp gaan we, net als in de andere Avalex gemeenten, het afval op een andere manier inzamelen. Grondstoffen verzamelt u straks dicht bij de woning, restafval brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk. Zo kunnen we meer restafval scheiden en hergebruiken.

De afvalinzameling verandert de komende vijf jaar in de hele gemeente wijk voor wijk. We starten met de nieuwe inzameling in de wijken Emerald en Klapwijk.

Inrichtingsplannen Emerald en Klapwijk vastgesteld

Na de eerdere ontwerpplannen heeft het college van burgemeester en wethouders de inrichtingsplannen vastgesteld voor Emerald en Klapwijk. U kon tot 23 november uw reactie op de inrichtingsplannen indienen bij het college.

Emerald

Het totale inrichtingsplan voor Emerald is voor de zomer gepresenteerd op de informatieavond. Het gaat zoveel mogelijk uit van de bestaande locaties van de ondergrondse containers. Het nu vastgestelde plan gaat over de verplaatsing van drie locaties:

  • Leekeerd (GB2) naar de Laan der Zeven Linden (GS10)
  • Witmolen (GE5) naar de Pauwmolen (GC53)
  • Pauwmolen (C83) naar de Witmolen (GJ177)

Het aanpassen van de locaties aan het Gouden Rijderplein is in samenspraak met de omwonenden gedaan. De overige container locaties wijzigen niet.

Klapwijk

In het inrichtingsplan staan de locaties aangegeven voor ondergrondse containers in de wijk. Daarbij is rekening gehouden met alle reacties die de gemeente heeft ontvangen sinds eind 2016. Sommige reacties hebben geleid tot aanpassing van het inrichtingsplan.

Reactiemogelijkheid

U kon tot 23 november een zienswijze indienen bij het college.

Planning

Alle reacties worden verzameld. Het college neemt hierin vervolgens een definitief besluit en stelt het laatste ontwerp vast. Daarna kunnen we uitvoeren.

Veel gestelde vragen

Hieronder staan alle veel gestelde vragen over het nieuwe inzamelen. Vindt u hier niet de informatie die u zoekt? Dan kunt u met uw vragen terecht bij de gemeente via het telefoonnummer 14 015 of bij Avalex via het telefoonnummer 0900 0507.