Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwbouwproject Tuindershof

Het gebied Tuindershof is circa 20 ha groot en wordt begrensd door de Europalaan, Overgauwseweg, het Nieuwe Hoefpad en de noordrand van de wijk Keijzershof.

De wijk Tuindershof wordt ontwikkeld als een duurzame en gevarieerde woonwijk met een dorps karakter. Samen met de ontwikkeling van het zogenoemde Tuindersgebied van Keijzershof worden er ca. 580 woningen gerealiseerd met woonconcepten voor gezinnen, jongeren en ouderen.

Planning

De afgelopen periode heeft de gemeente de ontwikkeling van woningbouwlocatie Tuindershof opgestart. De gemeenteraad heeft in oktober 2017 daarvoor de Kaderstellende notitie woonwijk Tuindershof vastgesteld. Hierin is in beeld gebracht waar op basis van wet- en regelgeving en/of (gemeentelijk) beleid rekening mee moet worden gehouden en welke ambities de gemeente voor de toekomstige woonwijk heeft.

De betreffende stukken zijn online beschikbaar op de website van de gemeente via pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl > vergaderstukken van 26 oktober 2017 onder punt 4e.

De komende maanden zullen gemeente en ontwikkelende partijen de volgende fase uitwerken en een integrale gebiedsvisie voor de toekomstige wijk opstellen. De start bouw van de eerste woningen staat gepland in het 2e kwartaal van 2019.

Bestemmingsplan

In de nabije toekomst zal voor de woningbouwlocatie Tuindershof en de Tuindersweg een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Eerst moet echter meer duidelijkheid komen over de precieze invulling van dit woongebied en de planning.

Huidige bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Bereikbaarheid

Door het gebied Tuindershof is de Tuindersweg aangelegd, een 50 km/uur-weg die tussen de rotonde bij de Europalaan/Oranjelaan naar de N470 loopt. De komst van de Tuindersweg is belangrijk voor de ontsluiting van de nieuwe wijk Tuindershof, de nieuwe wijk Keijzershof en voor een betere bereikbaarheid van het centrum van Pijnacker.

De Tuindersweg is half oktober 2012 opengesteld voor doorgaand verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Tuindershof kunt u contact opnemen met de gemeente via tuindershof@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch via 14 015.