Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwbouwproject Tuindershof

Op korte afstand van de dorpskern van Pijnacker ligt het gebied Tuindershof tussen twee karakteristieke linten en direct aan de plas van Van Buijsen. Mooie kwaliteiten voor de ontwikkeling van het voormalige tuindersgebied naar een karaktervolle woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. Een plek waar je het dorp binnenkomt en je direct thuis en welkom voelt in Pijnacker.

Het gebied is circa 20 ha groot en wordt begrensd door de Europalaan, Overgauwseweg, het Nieuwe Hoefpad en de noordrand van de wijk Keijzershof. Het zal zich komende jaren ontwikkelen tot een duurzame en gevarieerde woonwijk met een dorps karakter. Tuindershof krijgt circa 590 woningen met woonconcepten voor gezinnen, jongeren en ouderen. Het wordt een veelzijdige wijk, waar sociale- en vrije sector woningen afwisselend worden gebouwd.

Van kaders en ambities naar gebiedsvisie Tuindershof

In 2016 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de woningbouwbehoefte in kaart gebracht om in 2025 een evenwichtige woningvoorraad te hebben. Dit heeft geleid tot:

  • december 2016: besluit van de gemeenteraad om woonwijk Tuindershof tot ontwikkeling te brengen
  • oktober 2017: vaststellen kaders en ambities door gemeenteraad in de Kaderstellende notitie Tuindershof
  • december 2017: ondertekening van intentieverklaring door ontwikkelende partijen BPD Ontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed en gemeente Pijnacker-Nootdorp
  • juni 2018: besluitvorming Gebiedsvisie Tuindershof door gemeenteraad

De gebiedsvisie is een vervolg op de Kaderstellende notitie woonwijk Tuindershof die de gemeenteraad heeft vastgesteld in oktober 2017. Hierin heeft de gemeente in beeld gebracht waar op basis van wet- en regelgeving en/of (gemeentelijk) beleid rekening mee moet worden gehouden en welke ambities de gemeente voor de toekomstige woonwijk heeft.

De betreffende stukken zijn online beschikbaar op de website van de gemeente via pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl > vergaderstukken van 26 oktober 2017 onder punt 4e.

De gebiedsvisie is een gezamenlijke visie van gemeente en ontwikkelende partijen. De integrale visie schetst de ambities en uitgangspunten voor het gebied, de hoofdstructuur, deelgebieden en doelgroepen met hun samenhang. Met deze gebiedsvisie ligt er op hoofdlijnen een kader voor de verdere ontwikkeling tot een karaktervolle dorpse en groene woonwijk waar jong en oud, mens en natuur een eigen stekje kan vinden.

De Gebiedsvisie Tuindershof is goedgekeurd door het college van B&W en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in de raadcyclus van juni 2018.

De betreffende stukken zijn online beschikbaar op de website van de gemeente via pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl > vergaderstukken van 28 juni 2018 onder punt 4g.

De bouw van de eerste woningen start op zijn vroegst in 2020.