Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuwbouwproject Centrumlijn

Pijnacker Zuid is een wijk met drie deelgebieden: Tolhek, Centrumlijn en Keijzershof. Tolhek is inmiddels helemaal klaar, in Centrumlijn en Keijzershof moet nog een aantal vlekken ontwikkeld en bebouwd worden. Hiervoor is een concept visie opgesteld, die aangeeft wat de mogelijkheden zijn binnen de nog te ontwikkelen vlekken.

Visie

De concept visie is voorgelegd aan verschillende marktpartijen en aan omwonenden. Voor het gebied Centrumlijn is een klankbordgroep opgericht, waar bewoners mee kunnen praten over de toekomstige plannen. Alles uit deze gesprekken wordt meegenomen in een optimalisatieslag.

De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit over vaststelling van de visie. Deze vastgestelde visie zal de basis zijn voor het opstellen van het bestemmingsplan.