Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw thuis voor de mus in de Heesterbuurt

In de Weigelialaan in de Heesterbuurt is onlangs een nieuwe ligusterhaag aangeplant, speciaal voor de huismussen. Zo kunnen de vogeltjes alvast wennen aan hun nieuwe verblijfplaats, voordat de oude coniferen waar ze nu regelmatig in verblijven worden gekapt.

Huismus

Coniferen

Volgens het ontwerp van de Heesterbuurt komen vier grote coniferen in de Weigelialaan te vervallen. Bij een ecologische schouw door een specialistisch bureau is geconstateerd dat in deze coniferen huismussen verblijven, zoals u weet, een beschermde diersoort. Het is daarom verboden om de coniferen zomaar te kappen. Door het bureau is daarom een zogenaamd ‘mitigatieplan’ opgesteld.

Het mitigatieplan

Besloten is, vooruitlopend op de werkzaamheden in de Heesterbuurt, nu al een nieuwe haag aan te planten. Gekozen is voor de liguster, een soort waar huismussen graag in verblijven. Zo neemt de nieuwe haag eenvoudigweg de rol van verblijfplaats van de oude coniferen over. In het najaar van 2015, als de mussen de nieuwe haag als hun ‘thuis’ zien en deze heeft kunnen groeien, worden de oude coniferen gekapt.